Fancom in Dagblad de Limburger

Nieuws geplaatst op: 
21 juli 2017

Vrijdag 21 juli is een mooi artikel gepuliceerd in Dagblad de Limburger. In het artikel wordt uitleg gegeveven over hoestmicrofoons van Fancom uit Panningen.

De microfoons in de stal registreren afwijkingen in frequentie en intensiteit van hoestende varkens. D.m.v. het inzetten van deze microfoons heeft de varkenshouder eerder door dat er iets scheelt en kan hij gericht en tijdig een varken behandelen. Het stelt de varkenshouder in staat om de varkens gerichter aandacht te geven. Natruurlijk vervangen de microfoons de boer niet, maar ondersteunen ze hem bij de dagelijkse werkzaamheden.