Geschiedenis varkenshouderij Peel & Maas

De varkenshouderij is al meer dan 100 jaar een belangrijk onderdeel van de agrarische gemeenschap in Peel en Maas. Rond 1950, de tijd van de grote gezinnen, lagen er veel gemengde bedrijven in deze regio. Dat betekent dat er op deze bedrijven naast veeteelt ook landbouw plaats vond. Het varken had op deze bedrijven in die tijd drie belangrijke functies. Het zorgde voor de voeding van de gezinnen, bemesting van het land, en het verwerkte het eetbare afval van de gezinnen en de akkers. Het varken was dan ook een erg nuttig dier voor de grote gezinnen van die tijd.

De tweede wereldoorlog van 1940 tot 1945 zorgde in 1944 voor de Hongerwinter in Nederland. De mensen die dit meemaakten besloten dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Daarom werd het landbouwbeleid er na de oorlog op gericht veel voedsel te produceren. De relatief grote gezinnen uit deze regio werden door dit beleid gestimuleerd om hard aan een bredere toekomst in de landbouw te werken. Zo verdwenen langzamerhand de gemengde bedrijven van vroeger en ontstond rond de jaren ’60 en ’70 de intensieve veehouderij.

Veel varkenshouders uit de regio Peel en Maas namen in die tijd de gemengde bedrijven van hun ouders over en hebben deze vervolgens uitgebouwd tot de moderne gezinsbedrijven zoals die er nu staan. De verspreidde ligging van de gemengde bedrijven van vroeger is daardoor nog altijd terug te zien in de varkenshouderij in Peel en Maas. Door deze verspreide ligging voelen de varkenshouders van het Varkensgilde Peel & Maas zich verbonden met de regio en hun omgeving en willen daarom de gemeenschap graag betreken bij de mooie, innovatieve agrarische bedrijvigheid, die in de gemeente Peel en Maas plaatsvindt

Wilt u meer weten over het ontstaan van de varkenssector?
Kijk dan eens op www.varkensenzo.nl