Soorten bedrijven

De varkenshouders van het VarkensGilde Peel & Maas hebben diverse soorten bedrijven. Deze worden hieronder omschreven.

Subfokbedrijf

Een subfokbedrijf fokt gelten (een zeug die nog geen biggen heeft gehad) en verkoopt deze aan vermeerderingsbedrijven waar deze ingezet worden voor het voortbrengen van biggen.

Vermeerderingsbedrijf

Een vermeerderingsbedrijf produceert biggen geschikt voor vleesproductie. Als de biggetjes geboren zijn, blijven ze vier à vijf weken bij de moederzeug. Daarna worden ze van de moeder gehaald (gespeend) en worden ze naar een andere plaats op het vermeerderingsbedrijf gebracht. Ze krijgen dan diervoeder in plaats van melk. Als de biggen 10 weken oud zijn, worden ze geleverd aan een vleesvarkensbedrijf.

Vleesvarkensbedrijf

Op een vleesvarkenbedrijf verblijven de varkens iets meer dan honderd dagen. De varkens groeien in die periode van 25 kilogram naar ongeveer 115 kilo. Als ze dat gewicht hebben bereikt gaan ze naar de slachterij.

 *Sommige varkenshouders van het VarkensGilde hebben een gesloten bedrijf. Dit betekent dat zowel vermeerdering als het houden van varkens voor vlees op hetzelfde bedrijf plaatsvindt. Dit is om insleep van ziekten te voorkomen.