Antibiotica zijn geen anti-griep, ook niet voor varkens

Nieuws geplaatst op: 
8 juli 2016

Dierenartsen en huisartsen tezamen voor kennismaking en kennisuitwisseling 

Gezonde mensen en gezonde dieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch komt de gezondheidszorg uit deze twee disciplines nauwelijks bij elkaar. Daarom organiseerde het VarkensGilde Peel en Maas, samen met Dierenartspraktijk de Eenhoorn en Boehringer Ingelheim een interessante informatieavond over humane (=mens) en veterinaire (=dier) gezondheid. Centraal tijdens deze avond stond antibiotica resistentie, een wereldwijd probleem waarin de Nederlandse varkenssector een enorme sprong heeft gemaakt en inmiddels tot voorbeeld voor Europa geldt. Ook de Nederlandse gezondheidszorg doet het zeer goed door het minst antibiotica voor te schrijven in Europa. De organiserende partijen kijken terug op een buitengewoon geslaagde avond met gedegen inbreng van alle partijen.

Antibiotica resistentie

Antibiotica resistentie is momenteel veel in het nieuws, omdat door resistentie (= bacteriën die ziektes veroorzaken, worden ongevoelig voor medicijnen) ziektes slechter of niet meer behandelbaar worden. De wereldwijde gezondheidszorg werkt hard om verspreiding en ontwikkeling van resistente bacteriën tegen te gaan. Ook in Nederland staat dit punt hoog op de agenda bij zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg. Tot op heden werkten deze twee werelden vooral apart van elkaar. Gezonde mensen en gezonde dieren zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden: we leven allemaal in dezelfde wereld, en bacteriën kunnen overgaan van mens op dier. Kortom: de wereld is geholpen bij zo weinig mogelijk resistente bacteriën, en hier kan al op zeer kleine schaal aan gewerkt worden – bijvoorbeeld in de gemeente Peel en Maas.

 

Mens en dier samen

Samen met Boehringer Ingelheim en Dierenartspraktijk de Eenhoorn, zag het VarkensGilde hier kansen: door kennismaking en kennisuitwisseling, kan er meer samengewerkt worden en komen we misschien sneller tot resultaat. Daarom werd in de gemeente Peel en Maas een informatieavond georganiseerd, waarbij betrokken partijen werden uitgenodigd. Tijdens de informatieavond sprak Luc Boonen (Dierenartspraktijk de Eenhoorn) over de veterinaire kant en Tineke Kramer (Universiteit Utrecht, RIVM, IRAS en GGD) over humane gezondheid. Samen met de zaal kwam een opbouwende interactie op gang, waaruit bleek dat alle partijen aan hetzelfde doel werken: minder resistente bacteriën. De informatieavond heeft vooral gezorgd voor wederzijds begrip, een aantal eyeopeners (Nederlandse veehouders gebruiken op dit moment zeer weinig antibiotica ten opzichte van Europa, de Nederlandse bevolking gebruikt het minste antibiotica van Europa – kortom: de algemene gezondheidszorg is goed bezig!) en heeft wellicht de basis gelegd voor een vervolg in de toekomst. Het VarkensGilde toonde met deze avond wederom haar grote maatschappelijke betrokkenheid. De organisatie en de aanwezigen kijken terug op een zeer informatieve en geslaagde avond!