Donatie-actie POV succesvol

Nieuws geplaatst op: 
1 april 2015

Donatie-actie POV levert tot nu toe 90.000 euro op

De oproep van Producenten Organisatie Varkenshouderij aan varkenshouders en bedrijven in de periferie van de varkenshouderij, heeft op dit moment 90.000 euro opgeleverd. 

De POV is tevreden over het verloop van de actie, tot nu toe. Er komt nog steeds geld binnen en ook de reacties uit de sector zijn positief. ‘Omgerekend is er sinds de start van de actie, eind januari, dagelijks gemiddeld ruim 1.600 euro binnengekomen’, rekent POV-voorzitter Ingrid Jansen voor.

Met het ontvangen geld kan al een aantal pr-activiteiten (deels) worden gefinancierd. Hoe het geld verdeeld wordt, wordt momenteel intern binnen de POV besproken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

‘Aan het bedrag van 90.000 euro, dat tot nu toe is gestort, zien we dat varkenshouders en bedrijven wel degelijk bereid zijn om financieel bij te dragen in de kosten voor communicatie en pr. En met die instelling zijn we heel blij’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. De POV-voorzitter ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om maatschappelijk draagvlak te creëren en het draagvlak dat de varkenshouderij in de maatschappij al heeft, te vergroten. ’Sector-pr is hier een belangrijk instrument voor. Alle varkenshouders en alle toeleverende bedrijven profiteren mee van een gezonde varkenshouderij met een goed imago. Wij vinden het dan ook normaal dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt.’ Jansen verwacht dat het totaalbedrag nog zal oplopen.

Oproep

Zij roept varkenshouders en toeleverende bedrijven nogmaals op een vrijwillige donatie te doen. ‘Of zoals Johnny Hogenkamp vorige week in zijn oproep zei: “Je krijgt er een veelvoud aan maatschappelijk draagvlak voor terug”.‘ Een aantal bedrijven heeft volgens haar toegezegd een ‘substantiële’ bijdrage te zullen doen. ‘Zodra daar definitieve zekerheid over is, zullen we dit ook zeker communiceren.’

Hoe de financiën voor de sector-pr en –communicatie ná 2015 bij elkaar worden gehaald, wordt op dit moment een plan voor gemaakt. ‘We hebben een aantal opties om dit te bereiken, in het vizier’, zegt Jansen. ‘Die opties worden nu onderzocht.’

Samenwerking

De samenwerking met de diverse pr-organisaties zoals Varkens in Zicht, BIG Challenge, Varkensgilde, Het Kleine Loo en Varkens Vandaag staat ook goed in de steigers. De pr-organisaties werken sinds gisteren officieel samen in een werkgroep, die onder POV-vlag zal opereren. Edwin Snoek (LTO) is voorzitter van deze werkgroep. ‘En als er meer initiatieven van groepen varkenshouders zich bij de werkgroep willen aansluiten, is daar altijd ruimte voor. Graag zelfs’, zegt Jansen, die blij is met de huidige constructieve manier van samenwerken.

Er zal vanaf nu ook regelmatig gezamenlijk naar buiten toe worden gecommuniceerd. ‘Wij zijn heel blij dat we, na jaren versnippering in de sector, nu eindelijk consensus hebben om samen te werken aan één geluid voor de varkenshouderij. Dat is weer een nieuwe mijlpaal.’

Voorzitter Rob van Schie van Varkens Vandaag sluit zich daarbij aan. ‘Wij juichen het toe om voortaan als één geluid en één gezicht naar buiten te treden. Wij willen graag meewerken aan één visie en één pr-beleid voor de varkenssector.’

Marga te Velde van BIG Challenge is ook positief over de samenwerking binnen de POV. ‘De bestaande initiatieven vullen elkaar aan en kunnen elkaar verder versterken door intensiever samen te werken binnen één pr-beleid. Dat zorgt voor enthousiasme bij de vele betrokken vrijwilligers. Zo zijn we een stuk slagvaardiger in het promoten van de varkenshouderij’, zegt zij.

Stichting Varkens in Zicht is het daarmee eens. ‘Wij vinden het belangrijk voor de sector, maar ook voor de gehele keten, dat de pr voor de varkenshouderij gevoerd wordt, door te communiceren met éénzelfde geluid’, zegt projectleider Mechie Beurskens.