Dierenarts Luc Boonen: "Aan tafel!”

Nieuws geplaatst op: 
18 januari 2013

Regelmatig laat dierenarts Luc Boonen zijn licht schijnen op actuele ontwikkelingen rond de varkenshouderij. Hierbij zijn tweede artikel:

"Aan Tafel!"

Het speelveld van de agrarische sector en meer in het bijzonder van varkenshouderij wordt grotendeels binnenskamers bepaald. In gemeente- en provinciehuizen, Den Haag en Brussel. Agrariërs zijn ondernemers, beleidsmakers doorgaans niet. Ondernemers houden niet van steeds meer regels, beleidsmakers wel. Afhankelijk van wie je spreekt heet het bemoeizucht of noodzakelijk kwaad.

Hoe je het ook wendt of keert, als ondernemer heb je ermee te maken. Je dobbert of je laveert door de zee van regelgeving. Regelgeving leidt vaak tot toename van de kosten en daardoor indirect tot schaalvergroting. Het is maar de vraag of dit eindeloos doorgaat.  De consument in de stad, gevoed door de pers,  gruwt van  ontwikkelingen als bijvoorbeeld de megastal.  Het is daarom van groot belang dat we het  contact met consument herstellen, aan tafel.

Aan tafel, in gesprek,  kunnen  bakens verzet  worden. Open communicatie over diverse onderwerpen met alle geledingen uit onze sector. Neem onze slachterijen, producenten van met name  bulkproducten.  Nog te vaak komen de fijne vleeswaren van elders. Het zou goed zijn de bulkmarkt met zijn lage opbrengsten te verlaten.  Maar wat dan?
Denk bijvoorbeeld aan antibiotica , wellicht kunnen we veel minder antibiotica gebruiken dan vroeger. Kijk naar de “macht”  van de winkelketens, wordt deze  te groot?  Vergrijzing in Nederland, misschien gaan we aan de seniorburger. Moeten we onze  consument opnieuw leren koken?  Vragen, vragen, wie zal het zeggen? Wij moeten met zijn allen op zoek, liefst in samenspraak met  onze afnemers en leveranciers,  aan tafel.

Eén trend wordt onmiskenbaar duidelijk. De varkenshouderij van de toekomst is open en transparant. Er is geen ruimte voor gesjoemel. Open kaart op het gebied van antibiotica, diergezondheid, voeding, milieu, maar ook in kengetallen. Benchmarken om zelf beter te worden, maar ook als sector in zijn geheel. Niet tegen verzetten, maar juist  omarmen.

Dit veranderingsproces  verloopt niet vanzelf. Het moet van binnen uit komen. Als je de nieuwe horizon ziet, zijn twee dingen van belang: bewustwording en de wil om er te komen.  Het zou fijn zijn als het VarkensGilde de rol van ontmoetingsplaats, maar ook de rol van broedplaats voor ideeën  zou kunnen spelen.  Varkenshouders mogen terecht trots zijn op wat ze bereikt hebben, zolang ze maar niet stil blijven staan… Op naar de toekomst, die vandaag begint. Een ding blijft hetzelfde: aan tafel moet het gebeuren…

Dierenarts Luc Boonen
Dierenartsenpraktijk de Eenhoorn